Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« Summer Holiday | Sommerferie | Main | Whipper Snapper Party Kittens »

13/07/2008

Comments

Camilla

Hei på deg!:) Bra å høre at ferien har vært vellykket! Og så flott kort du har vist oss! Fargeleggingen din er fantastisk, og så stilig med pynten nede i hjørnet:)
Klemmer fra Camilla.

Desiree

Så flott det var! Nydelig farvelagt! Ble nok godt mottatt av foreldre i allefall :)

Lakrisstang

Nydelig bursdagskort, Gunhild!
Herlig med sånne hjørne og kantstempler! Du fargelegger bare SÅ lekkert!!
Bente

Lene

Vakker som alltid!!
Nydelig fargelagt og herlige detaljer..

Ønsker deg en fortsatt flott sommer :-)

Torill - Norway

Så nydelig!!! Og utrolig fargelagt! Du er bare så flink!!! Tusen takk for inspirasjonen du gir!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)