Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« Tough Times | Vanskelige tider... | Main | I'm still here :) »

18/07/2013

Comments

Anne Christine

Så søt hun er! Håper virkelig at gnisten kommer tilbake så vi snart får se henne igjen på LOer :-)

Lykke til med flytting og hus, jeg håper det løser seg til det beste for dere!

Klem :-)

Sol

For en Fantastisk Søt liten jente du har... Herlige bilder dette til når du får tid til å begynne å scrappe igjen!..
Du fortjener å få masse støtte.. Helt Utrolig alt det dere har gått igjennom!!! Og vanvittig at folk får holde på slik..
Ønsker dere alt det beste!.. Stor Klem! :o)

Oxana

Kjære Gunhild! Jeg vil bare sende deg en hilsen fra hjerte!!!! Nyyyyydelig jenta du har!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)