Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« Vennskap - Trinn for trinn | Main | Single Stamp 005 - Vennskap »

24/08/2007

Comments

HegeT

WOW, så lekkert!!!!!

Den swirlen som er nederst på bilde/fotostempelet, er den et eget stemepl eller sitter den fast på damen?...

Den ønsker jeg meg....

Klem
HegeT

Lene

Heisann Gunhild!

Utrolig lekkert kort og kjempeflott beskrivelse:-)

Må jo bare si a du lager fantastisk flotte stempler,som jeg GLEDER meg til å ta i bruk

Klem Lene

Hilde

Takk, Gunhild!!
I dag har jeg prøvd teknikken din omsider.... og snart ligger det et stempelgledekort i ren stempelgalstil i bloggen min....hihihi

Helena

Wow. Underbart vackert.
Tack för titten
/Helena

Linda

Utrolig flotte stempler!:) Fikk noen i posten i dag fra deg, og jeg gleder meg utrolig mye til å ta de i bruk.
Takk for mange flotte tips og mange flotte kort til inspirasjon i galleriet ditt:)

Ida Jeanette

Så tøft :)

Ishi Varty

This is a great website, I can not believe that I didn't find it sooner!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)