Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« God Jul | Merry Christmas | Main | Godt nytt år! | Happy New Year! »

28/12/2007

Comments

Elisabetth from Norway

wooooow så fin den var. og tusen takk for at du legger ut trinn for trinn...
ønsker deg et riktig godt nyttår;)
klem fra elisabeth

Maya

Den var nydelig,Gunhild!!
Og tusen takk for all inspirasjon du strør om deg med!

Ønsker deg en fortsatt flott romjul og ett riktig godt nytt år!

*klem* fra Maya

Marianne

Du imponerer stadig vekk du Gunhild !! Utrolig vakker boks du laga !! Takk forat du deler tips og ideer så villig med oss andre og. Du er jo et oppkomme !!!

Klem, Marianne

Inge

Thanks so much for the tutorial Gunhild, love this little bag!
XO, Inge

Mary Leeson

How wonderful! Am enjoying your blog! Thanks and God bless you~

Iren

Gunhild du har bare laga noen fabelaktige julekort for året 2007. Jeg tar av meg hatten og bøyer meg for deg. Du er amazing altså!!!!! Så må jeg bare si at jeg er kjempegla for å ha mottatt det ene *sukk*

Klem ifra Iren

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)