Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« Unik Hobby Danmark | Main | Sjokoladeplate-eske | Chocolate Bar Box »

20/03/2008

Comments

aleida

Dear Gunhild,

Today's card is as beautiful as ever! I am always looking forward stroling through your blog. I am also looking forward to my stamps... I luuuuuuuuvvve the flowers.

klem fra aleida

Snuppeline

Heisann Gunhild! Nydelig kort du har laget. Jeg synes du klarte den fargekombinasjonen veldig fint og det ble et vakkert vårkort! Gratulerer med forhandler til stemplene dine i Danmark!! Så flott at flere kan få nyte av dine vakre kreasjoner!! God påske!! klem

Åshild

Så nydelige kort du har laget den siste tiden! Du har en helt unik stil, og det er en fryd å se på kunstverkene dine!

Håper du har gode påskedager :)

Klem

Helena

BEAUTIFUL

Your work is just fantastic!!!

xxxx

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)