Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« God Påske | Happy Easter | Main | Sjokoladeplate-eske 2 | Chocolate Bar Box 2 »

21/03/2008

Comments

Hanne

Hurra, jeg fant siden din igjen! :D På svært tilfeldig vis kom jeg inn på bloggen din for flere måneder siden, men rotet meg bort, og ble så lei meg for at jeg ikke klarte å finne tilbake til den... Her har jeg funnet MASSE tips&idéer og inspirasjon i bøtter og spann, så nå håper jeg det er ok at jeg legger en link til siden din?
Esken til sjokoladen var en fantastisk god idé, og nydelig gjort! Fortsatt god påske!

Kristin

Wow, for en flott idé. Skikkelig genialt. Jeg er så imponert over alle de smarte gaveeskene folk lager. Jeg får skikkelig lyst til å prøve meg på noe jeg også :) Må bare øve meg litt først. :/

Fortsatt god påske til deg.

Wenche

For en utrolig kul idè!..og som vanlig blir det du lager kjempeflott! Lekkert er det!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)