Gunhild J. G. Bay

  • Photo © Gunhild Bay

    Velkommen! Så koselig at du kikker innom bloggen min! Vil du vite mer om meg kan du klikke her. Legg gjerne igjen en kommentar eller hilsen. Takk for besøket, velkommen igjen :)

    Welcome! I am so glad you are here! Click here to view my “about me” page. I read and treasure every comment. Thank you for visiting, please come back soon :)

Stempelglede.com

  • www.stempelglede.com

Subscribe Feed

  • Subscribe to Stempelglede Blog's feed

April 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Design Team Blog

  • Stempelglede Design Team Blog

Categories Handmade CardsScrapbooking

Card Projects | Trinn for trinn

Tips & Ideas | Tips & ideer

Recent Comments

Categories Stempelglede Designs


Thanks for visiting!

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Sitat | Quote

  • The Soul

« My Craft Room and a Welcome Baby Paper Bag Card | Main | Boho/Gypsy Style Paper Bag Card »

30/06/2016

Comments

Deborah Lloyd

Exquisite your stamps are stunningly beautiful, I need them all.

Solveig Sol

Åh så Nydelig!!.. blir helt matt... Ser å ser på Detaljene.. det og det må jeg huske til jeg skal lage kort neste gang.. Herlig Design.. Å Så flott det ble med to kort i ett..
Rett og slett helt Nydelig!
Tenker på deg innimellom.. Håper du får en diagnose slik at hjelpen kan settes inn der de gjør nytte..
Er selv sykemeldt akkurat nå... Noe som er veldig uvant.. Men det tøffeste var å ikke hvite hvorfor jeg var sånn å sånn.. -Nå går jeg til Fysio/Manuellterapeut.. Og det virker... (hvor drastisk det enn er..) Det er en Fantastisk følelse... Så jeg ser lysning i tunellen nå.. Ønsker det samme for deg! Stor klem fra meg!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)