Design Team Blog

  • Velkommen til Stempelgledes designteam-blogg!

    Welcome to Stempelglede's Design Team Blog!

    © Stempelglede

Subscribe Feed Stempelglede DT

  • Subscribe to Stempelglede Design Team Blog's feed

Stempelglede on Facebook:

  • Visit Stempelglede on Facebook

Stempelglede on Instagram:

  • Visit Stempelglede on Instagram

Stempelglede on Pinterest:

  • Visit Stempelglede on Pinterest

Stempelglede Rubber Stamps

© Stempelglede®

Stempelglede on Pinterest

December 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

The Designer

Design Team Members


Recent Comments

Past Design Team Members

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Thank you for visiting!

« Konvoluttkort - Envelope card | Main | Glede... »

February 01, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Lena katrine Øien

For et vannvittig flott gavekort! Så flotte farger, lekre detaljer og supre løsninger! Tusen takk for at du deler med oss andre, vennen!

julia

Så utrolig nydelig!! Kjempefine farger og herlige detaljer!!

Kim

Anita this is just so beautiful! You have created the most gorgeous gift and your attention to detail and stunning embellishment shines through!
Those papers and your stamping is supurb!
Just so in awe of your brilliant talent!
hugs
kim x

marieline

i love its really beautiful.
marieline

Kristin

Denne er bare helt rå, Anita!!! Wow! Du er ikke snau med detaljene, nei. Her kan man studere i timesvis. Heldig er den som kjenner deg og som får slike gaver fra deg, Anita! Du gir virkelig av deg selv her!

Klem, Kristin :)

Dawn

Gosh I'm speechless - so stunning all those wonderful details - just beautiful....

xsydk xavlqi

yltnjeuh iopce xlctps zdpn dumnxpc furcnvba lrxm

Susanne

WOW!!! Ett lika underbart kort till!!! Så fiffig vikning på detta och smart med facken där man kan stoppa ner presenter! Hon som fick det kortet måste ha blivit överlycklig både över kortet och presenterna inuti! :-)
Skulle inte ha nåt emot att få en sån fin present! ;-)
Ni är helt underbara på att göra kort och andra alster!!!

Kramisar från Susanne

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)