Design Team Blog

  • Velkommen til Stempelgledes designteam-blogg!

    Welcome to Stempelglede's Design Team Blog!

    © Stempelglede

Subscribe Feed Stempelglede DT

  • Subscribe to Stempelglede Design Team Blog's feed

Stempelglede on Facebook:

  • Visit Stempelglede on Facebook

Stempelglede on Instagram:

  • Visit Stempelglede on Instagram

Stempelglede on Pinterest:

  • Visit Stempelglede on Pinterest

Stempelglede Rubber Stamps

© Stempelglede®

Stempelglede on Pinterest

November 2018

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

The Designer

Design Team Members


Recent Comments

Past Design Team Members

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Thank you for visiting!

« Photo Stamp Tutorial | Slik bruker du fotostempler | Main | Tea light card for Christmas »

December 03, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Camilla

Nyydelig Kirsten!!!:)) Jeg fikk stemplene i går, og de er utrolig flotte!!
Ha en god helg:)
Stor klem, Camilla

Solveig (Sol)

For et Nydelig kort! Falt pladask for fargevalget. For en Flott innpakning for en CD. Foto Stempelet kommer helt til sin rett. Og jeg er imponert over resultatet. Håper bare mine stempler kommer i posten snart..
Dette var virkelig til Stor Innspirasjon!!! Gleder meg såååååånnnn! :o)

Wenche

VAKKERT!!! Med et så nydelig motiv, lekre mønsterark, farger og nydelig dekortert kan det ikke bli bedre. Sukk.
Disse stemplene er bare helt fantastiske og jeg fikk juleplata i dag. Gjett om jeg skal teste de i løpet av helgen, hihi :)
Klemmer, Wenche :0)

Arnhild

Nydelig og sart kort Kirsten :)

Gunhild J. G. Bay

Tusen takk for et nyydelig kort, Kirsten! Utrolig lekre farger, og til og med enda flottere i virkeligheten!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)