Design Team Blog

  • Velkommen til Stempelgledes designteam-blogg!

    Welcome to Stempelglede's Design Team Blog!

    © Stempelglede

Subscribe Feed Stempelglede DT

  • Subscribe to Stempelglede Design Team Blog's feed

Stempelglede on Facebook:

  • Visit Stempelglede on Facebook

Stempelglede on Instagram:

  • Visit Stempelglede on Instagram

Stempelglede on Pinterest:

  • Visit Stempelglede on Pinterest

Stempelglede Rubber Stamps

© Stempelglede®

Stempelglede on Pinterest

December 2019

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

The Designer

Design Team Members


Recent Comments

Past Design Team Members

Blog powered by TypePad
Member since 05/2007

Thank you for visiting!

« Vintage Angel Chocolate Box | Main | A Christmas Tag »

February 16, 2011

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Kaia

Wow, for ei lekker eske du har laget igjen...
Nydelig pyntet, og herlige farger..
Klem fra Kaia

Gunhild J. G. Bay

For en fantastisk nyyydelig eske!! Elsker fargene og den lekre fargeleggingen av engelen :)

Jane Johnson

WOW! this is absolutely stunning! gorgeous colours and details! Love how you've added the sentiment on the inside too! hugs, jane x

Torill Skålvik

For en fantastisk lekker eske,med de vakreste stempel fra stempelglede!Denne plata står på min ønskeliste.Nydelig pyntet med mange lekre detaljer.
Hilsen Torill

Elzie

Vad fin den var.
Kram Elzie

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)